Att leda

Ledarskap – en profession
Chefen är utsedd av och företräder arbetsgivaren. Chef är en formell position och funktion i organisationen. Den formella positionen är inte tillräcklig för att skapa resultat. En förutsättning för att nå resultat är också ett gott ledarskap.   Vem som helst kan bli utsedd till chef men alla är inte lämpliga ledare. Ledarskapet är den viktigaste kompetensen för att bli framgångsrik som chef, och en kompetens som kan tränas och utvecklas. Ledarskapet är en profession i sig.

Vad utmärker skickliga ledare?
Ledarskap innebär att hantera krav och förväntningar från ledning och medarbetare. En skicklig ledare har förmåga att hantera hela det spänningsfältet. En god ledare har också förmågan att anpassa ledarskapet efter pågående situation. Det gäller inte bara medarbetarnas kompetenser, förutsättningar eller drivkrafter utan också externa krav från kunder, myndigheter m.m.

I företaget finns egen erfarenhet av ledarskap från tidigare anställningar som vd, produktionschef och kvalitetschef.

Tecres Management AB erbjuder:
- Temporära lösningar med chef att hyra
- Mentorskap/coaching till chefer